“В древности люди учились для того, чтобы совершенствовать себя. Нынче учатся для того, чтобы удивить других..”

Програма «Бухгалтер для громадського харчування» на основі 1С 7.7 «Рарус.Общепит»

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

I. Організація діяльності громадського харчування для бухгалтера:
1.1. Загальні вимоги до підприємств громадського харчування (класифікація, дозвільна документація).
1.2. Ліцензування та патентування діяльності.
1.3. Організація розрахунків з покупцями, в т.ч. використання РРО (правила використання різних систем оподаткування).
1.4. Вимоги до якості харчових продуктів (сертифікати якості та відповідності).

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА (за допомогою 1С 7.7 «Рарус. Общепит»)

II. Формування сировинної бази:
2.1. Облік надходження продуктів та товарів від постачальників та підзвітних осіб (вимоги до первинних документів, порядок їх обробки та зберігання).
2.2. Документальне оформлення руху продуктів та товарів на складі, облік товарів на складі (документообіг, вимоги до первинних документів, порядок їх обробки та зберігання)

III. Облік виробничо – торговельної діяльності:
3.1. Загальні вимоги до організації виробництва (збірники рецептур, фірмові страви).
3.2. Первинна документація.
3.3. Калькуляція собівартості продукції.
3.4. Облік товарів та сировини у виробництві.
3.5. Облік реалізації товарів і продукції (порядок зберігання та реалізації готової продукції та товарів).
3.6. Інвентаризації товаро-матеріальних цінностей (порядок здійснення інвентаризації, пошук та виправлення помилок).
3.7. Облік доходів та витрат, порядок визначення фінансових результатів.

IV. Звітність:
4.1 Управлінська звітність у громадському харчуванні.
4.2 Фінансова звітність у громадському харчування.

Длительность курса: в течении месяца 10-11 занятий по 3-4 часа.
В курс включено : обучение, нормативная база